Rezervácia ubytovania

Vážený priatelia hôr. 

Aktuálne prebieha rozsiahlejšia zmena systému ubytovania, a z tohto dôvodu nie je možné rezervovať ubytovanie na Žiarskej chate. Takisto prípadné zmeny v aktuálnych rezerváciách budú vykonané po zmene systému. Všetky rezervácie, ktoré boli vykonané sú samozrejme platné.

Za trpezlivosť Vám ďakujeme.

Rezervácie budú znova spustené od 6.6.2023.